Business-Economics-Management Seminar

09/04/2013 - 13:00

Speaker:

Prof. Yona Amitai

Bar-Ilan University

 

Title:

מומים מולדים ותמותת תינוקות – תכניות התערבות ומניעה ע"י חומצה פולית:

לקחים לבריאות הציבור ומדיניות בריאות לאומית

 

Abstract:

אין פתרונות קלים למצוקה של מערכת הבריאות, בבתי החולים במח' טיפול נמרץ, בפגיות ובקהילה. בעידן של עליה בתוחלת החיים, טכנולוגיות יקרות, והצורך לספק רפואה איכותית שתעמוד בציפיות הציבור כולל רפואה מתגוננת מחשש לתביעות. עם זאת, ניתן למקסם את "תפוקות" מערכת הבריאות במצב של משאבים מוגבלים. להלן 3 דוגמאות:

1. טיפול טרום הריוני בחומצה פולית למניעת NTD. תכנית התערבות של משרד הבריאות שכללה מאות הרצאות וראיונות בתקשורת, מיליוני עלונים בעברית ובערבית, פגישות עם מובילי דעת קהל, רבנים ראשיים, שייחים, קאדים, ועוד. בעקבות זאת, השימוש הטרום הריוני בחומצה פולית עלה מ- 5% ליותר מ- 60% דבר שהביא להקטנת מספר לידות חי עם Spina bifida בכ- 30-40 בשנה, סה"כ קרוב ל- 400 לידות עם מום זה, שחסכה סבל אנושי ועלויות של למעלה מ-1 מיליארד ₪ למערכות הבריאות והרווחה.

2.בשנת 2002 כאשר הטכנולוגיות של הפריות הגיעו לשיאן, היה baby boom של שלישיות, ולראשונה בישראל- נצפתה עלייה בשיעור תמותת תינוקות, בעקר בגלל פגות קשה עם VLBW. בעקבות כך הוצאה הנחיה להגבלת מספר העוברים המופרים ל-2, דבר שהביא לירידה חדה בלידות של VLBW ובתמותת תינוקות. עדיין יש בישראל MISMATCH בין הפעילות האינטנסיבית של טיפולי פוריות לבין המצוקה בפגיות האמורות להוות "רשת בטחון" לתוצאים של טיפולי הפוריות. יש לתקן עוות זה ע"י הקצאת חלק מהמימון של טיפולי הפוריות לטובת חיזוק הפגיות!

3.הכנסת חיסונים חדשים לסל הבריאות, הביאה לירידת תחלואה ואשפוזים, כמו במקרה של רוטה-וירוס שהכנסתו ב- 2011 כבר גרמה לירידה של כ- 8,000 ימי אשפוז בשנה.

מסקנות: שרותי הבריאות לילדים כורעים מעומס, יש למצוא דרכים יצירתיות ולשנות סדרי עדיפויות כדי למצות טוב יותר את המשאבים לספק שרותי בריאות יעילים לכלל הילדים.