אירוע פתיחת שנת הלימודים תשע"ו - בהשתתפות נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג

27/10/2015 - 16:45

 

לרישום ולהזמנה לכנס