סמינר בהתמחות שיוק

06/06/2017 - 14:00

סמינר בהתמחות שיווק

מרצה: ד"ר יואל אסרף, מרכז אקדמי רופין