ברכות למסיימי תואר שלישי בביה"ס לשנה"ל תשע"ז.

תאריך: 

ביה"ס למנהל עסקים מברך את מסיימי התואר השלישי החדשים: 

ד"ר אירית קאופמן (בתמונה), ד"ר נתנאל דרורי וד"ר איציק אלברט