הגורמים לנפילות בבורסות: הסטת השקעות ומימוש רווחים

תאריך: 
מרצה: