מסורת של מצוינות - ד"ר אלון רביב, פרס הרקטור לחדשנות מדעית

ברכות חמות לאלון רביב על הזכיה בבפרס הרקטור לחדשנות מדעית תשפ"ב!

בחירה נעשתה ע"י ועדה אקדמית בתחום מדעי הטבע בראשות הרקטור, וכללה את פרופ' אמריטה אלה בלפר, פרופ' אמריטוס יעקב ויסברג ופרופ' אמריטוס משה רוסמן.

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2022