מתאמת בתוכנית EMBA

זלצמן-להב דינה

מתאמת בתוכנית EMBA
טלפון
דוא"ל
dina.zalcman-lahav@biu.ac.il
משרד
בניין 504 חדר 114

תאריך עדכון אחרון : 12/02/2024