הליך בקשת אישור זכאות לתואר

סטודנטים שסיימו את לימודיהם, ויש להם את כל הציונים - מתבקשים למלא בקשת זכאות לתואר, כדי לקבל את אישור הזכאות וכן את תעודת התואר בטקס חלוקת התארים הקרוב.
עליכם להיכנס למידע אישי באתר האינ-בר, שם תוכלו למלא ולשלוח את הבקשה האלקטרונית. מומלץ מאד לפנות במקביל גם למדור שכר לימוד, ולוודא סיום חובותיכם הכספיים. לאחר שמדור שכר לימוד מאשר שלא נותרו לכם חובות לתואר, עובר התיק אל משרד הרשם. כשלושים ימי עבודה אחר כך, אמור להישלח אליכם אישור זכאות לתואר דרך דואר ישראל.
 במקביל - אמליץ לפנות למזכירות הסטודנטים לבקש בדיקת תיק. אנא - אל תשכחו לעשות זאת, כדי לאפשר לנו לטפל מהר ככל האפשר בשליחת אישור בית הספר.

בהצלחה רבה בהמשך דרככם!!

תאריך עדכון אחרון : 31/07/2019