הליך בקשת אישור זכאות לתואר

סטודנטים שסיימו את לימודיהם, ויש להם את כל הציונים - מתבקשים למלא בקשת זכאות לתואר, כדי לקבל את אישור הזכאות וכן את תעודת התואר בטקס חלוקת התארים הקרוב.
עליכם להיכנס למידע אישי באתר, שם תוכלו למלא ולשלוח את הבקשה האלקטרונית. מומלץ לפנות במקביל גם למדור שכר לימוד, ולוודא סיום חובותיכם הכספיים. במקביל - פנו למזכירות הסטודנטים לבקש בדיקת תיק. אנא - אל תשכחו לעשות זאת, כדי לאפשר לנו לטפל מהר ככל האפשר בשליחת אישור בית הספר.

בהצלחה רבה בהמשך דרככם!!