חוקרים אורחים

שם אוניברסיטה שנה
פרופ' דורון אברמוב University of Maryland , Maryland, USA
פרופ' יעקב עמיהוד New York University
פרופ' פיטר פדר The Wharton School of the University of Pennsylvania