ההתמחויות בבית הספר ומבנה תוכנית הלימודים

בבית הספר למנהל עסקים קיימות ארבע התמחויות שונות: מימון, שיווק, ניהול ומערכות מידע.

כל סטודנט בתוכנית הדו שנתית ובתוכנית מצטייני התואר הראשון בוחר ללמוד באחת מארבע התמחויות אלו.

להלן מצורפות הרצאות הסבר על כל אחת מההתמחויות, תכניה, דגשיה, קהל היעד שלה וכן פירוט על מבנה התוכנית בהתמחות זו.

 

אודות בית הספר - פרופ' רועי גלברד, ראש בית הספר

תיאור תוכנית הלימודים במערכות מידע – פרופ' רועי גלברד, ראש בית הספר

תיאור תוכנית הלימודים בשיווק – ד"ר מתי רחמים, ראשת ההתמחות

תיאור תוכנית הלימודים בניהול והתנהגות ארגונית – ד"ר רווה הרוש, ראש ההתמחות

תיאור תוכנית הלימודים במימון –פרופ' גיא קפלנסקי, ראש ההתמחות