המגמות בבית הספר ומבנה תוכנית הלימודים

בבית הספר למנהל עסקים קיימות ארבע מגמות שונות: מימון, שיווק ופיתוח עסקי, ניהול ומערכות מידע.

כל סטודנט בתוכנית הדו שנתית ובתוכנית מצטיינים בוחר ללמוד באחת מארבע מגמות אלו.

להלן מצורפות הרצאות הסבר על כל אחת מהמגמות, תכניה, דגשיה, קהל היעד שלה וכן פירוט על מבנה התוכנית במגמה זו.

 

אודות בית הספר - פרופ' רועי גלברד, ראש בית הספר

תיאור תוכנית הלימודים במערכות מידע – פרופ' רועי גלברד, ראש בית הספר

תיאור תוכנית הלימודים בשיווק ופיתוח עסקי – ד"ר מתי רחמים, מרצה בהתמחות שיווק

תיאור תוכנית הלימודים בניהול והתנהגות ארגונית – ד"ר רווה הרוש, ראש ההתמחות

תיאור תוכנית הלימודים במימון –פרופ' גיא קפלנסקי, ראש ההתמחות