תיאור תוכנית הלימודים במערכות מידע – פרופ' רועי גלברד, ראש בית הספר