תיאור תוכנית הלימודים במימון –פרופ' גיא קפלנסקי, ראש ההתמחות