העמותה לניהול פרוייקטים בישראל במפגש לחוקרים, מרצים ומנהלי פרוייקטים