סמינר לזכרו של פרופ' רמי שגיא + סמינר דוקטורנטים

21/06/2016 - 13:15 - 15:00

סמינר לזכרו של פרופ' רמי שגיא

וכן סמינר לכבוד דוקטורנטים שסיימו בשנת תשע"ו