סמינר בהתמחות ניהול והתנהגות ארגונית

06/12/2016 - 14:00

סמינר בהתמחות ניהול והתנהגות ארגונית

מרצה: ד"ר תומר שמידט-ברד מאוניברסיטת בר אילן

 

הזמנה לכנס