סמינר מחלקתי

16/05/2017 - 14:00

מרצה: פרופ' דזינטרה אטסטג'ה מ-Riga school of Business Latvia