סדנה להדרכת חוקרים כיצד להקל על פרסום מאמרים

09/05/2017 - 10:00 - 13:00

מרצה: פרופ' יהודה ברוך 

יתקיים בחדר סמינרים 011 בבנין 504