הכנס האקדמי הבינלאומי השנתי של הקתדרה לממשל תאגידי

10/12/2017 - 09:00 - 11/12/2017 - 17:00

תכנית ורישום לכנס